«

Zastosowania systemu transmisji

System Transmisji Danych w Przemyśle
Umożliwia kontrolę pracy maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Transmisja niezależnego protokołu Modbus z prękością 10 kb/sek.
Dostępne porty szeregowe RS 232, RS 422, RS 485.
Przenoszenie danych w trybie peer-peer oraz master-slave.

System TransTherm
System umożliwia kontrolowanie temperatury, wilgotności, przepływu, energii elektrycznej i innych wielkości fizycznych z analogową rejestracją.
Przykładowe możliwości zastosowania:
– Producenci i dystrybutorzy artykułów spożywczych (kontrola temperatury i wilgotności)
– Lokale gastronomiczne, stołówki szkolne
– Miejsca, gdzie należy zachować zgodność warunków z europejskimi zharmonizowanymi normami prawnymi.

System Zdalnego Odczytu Liczników Energii
To inteligentny system do odczytu i monitorowania liczników energii elektrycznej, cieplnej i innych mediów. Odczyty dokonywane w trybie online pozwalają nie tylko precyzyjnie rozliczać odbiorców, ale także kontrolować prace sieci dystrybucyjnej, przetwarzać i archiwizować dane. System umożliwia udostępnienie odbiorcom mediów monitorowanie na bieżąco własnego zużycia.

System TransKlim
System przeznaczony dla stosowania w muzeach, archiwach, bibliotekach i pomieszczeniach, gdzie wymagana jest konieczność kontrolowania temperatury i wilgotności.
Dzięki transmisji po liniach elektrycznych unika się kłopotliwej konieczności tworzenia dodatkowego okablowania, co jest szczególnie istotne w zabytkowych obiektach, gdzie względy wynikające z ich ochrony uniemożliwiają ingerencje instalacyjne i budowlane.

System diagnostyki przemysłowej
Kontrolowanie pracy maszyn i linii technologicznym poprzez monitorowanie parametrów, takich, jak np. temperatura, wibracje, czas pracy itp.
Wykorzystywanie mocy obliczeniowej możliwych układów elektrycznych o programowalnej strukturze dla analizy baz danych (szybka transmisja Fouriera)