«

»

Wentylacja

  • Instalacje wentylacji w pomieszczeniach i obiektach
  • Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
  • Wentylatory różnego przeznaczenia
  • System wentylacji w muzeach, archiwach, bibliotekach i pomieszczeniach, gdzie wymagana jest konieczność kontrolowania temperatury i wilgotności